حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

ویلای مجلل رو به دریا

 • $10,000,000/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه فوق العاده

 • $5,700,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

پنت هاوس مجموعه مسکونی

 • $24,500,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

ویلا رو به دریا

 • $10,000,000/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

ویلای مجلل و لاکچری

 • $25,000,000/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه دربست و راحت

 • $5,500,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

شبکه املاک دو

ویلای مجلل رو به دریا

 • $10,000,000/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه فوق العاده

 • $5,700,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

پنت هاوس مجموعه مسکونی

 • $24,500,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

ویلا رو به دریا

 • $10,000,000/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

ویلای مجلل و لاکچری

 • $25,000,000/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه دربست و راحت

 • $5,500,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

شبکه املاک سه

ویلای مجلل رو به دریا

 • $10,000,000/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه فوق العاده

 • $5,700,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

پنت هاوس مجموعه مسکونی

 • $24,500,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

ویلا رو به دریا

 • $10,000,000/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

ویلای مجلل و لاکچری

 • $25,000,000/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه دربست و راحت

 • $5,500,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع
ویژه اجاره

آپارتمان نوساز

 • $16,000,000/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

شبکه املاک چهار

ویلای مجلل رو به دریا

 • $10,000,000/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه فوق العاده

 • $5,700,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

پنت هاوس مجموعه مسکونی

 • $24,500,000,000
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع

ویلا رو به دریا

 • $10,000,000/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 ba
 • 1200 مترمربع